https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_(taal)
in

Was de 206 GTI beter dan de 205 GTI? Noblesse Oblige

Volgens Wikipedia is “Noblesse oblige” een oud Frans gezegde dat letterlijk wordt vertaald als “adeldom verplicht”. Zowel in het Nederlands als in het Engels wordt dit gezegde onvertaald gebruikt. Tegenwoordig wordt ermee bedoeld dat een vooraanstaande maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Deze buitengewone verplichtingen hebben nadrukkelijk ook betrekking op de sociale omgangsvormen en de vervulling van een leiderschapsrol. Anders gezegd: iemand die bevoorrecht is door afkomst, geld of talent, heeft de plicht er iets goeds mee te doen en zich ernaar te gedragen. De inherente suggestie dat dit alleen van toepassing zou zijn op hen van die van nobele afkomst zijn, is met de tijd verdwenen.

Nu is de grote vraag aan jullie? Hoe heeft de 206 GTI – bevoorrecht door zijn afkomst – de hot hatch vlag hooggehouden na het verdwijnen van de 205 GTI?

Bij Soon to be Classics brengen ze weer een nieuwe hot hatch uit het recente verleden onder de aandacht, net zoals recentelijk hier.

Video: Was de 206 GTI beter dan de 205 GTI?

  • Mr. Autostrada

    Heeft benzine door de aderen stromen en volgt vrijwel alles wat gemotoriseerd is. Voorliefde voor atmosferische motoren met een handbak. Droomauto; Singer 911, of Ferrari F40, of Pagani Zonda, of....

Was de 206 GTI beter dan de 205 GTI? Noblesse Oblige

Reageer op deze video